Algemene voorwaarden Salon Tijdloos Webshop


Dit zijn onze algemene voorwaarden. Deze zijn, samen met de verwijzingen die ze bevatten, van toepassing op elke overeenkomst die wij, Salon Tijdloos, met u sluiten. Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet met ons contact te zoeken via info@salontijdloos.nl of per post: Salon Tijdloos, Locht 30, 6466 GW Kerkrade. U kunt ons ook bereiken op telefoonnummer 045-54 23 259. Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op onze overeenkomst van toepassing zal zijn.
 
Artikel 1 - Producten
 
Wij verkopen beauty producten en arrangementen vouchers.
 
Artikel 2 - Registratie
 
U dient zich te registreren om een product te bestellen. U moet hiervoor uw persoonlijke gegevens aan ons verstrekken. Deze persoonlijke gegevens dient u naar waarheid in te vullen en deze dienen actueel te zijn. Wij beschermen uw persoonlijke gegevens goed; zie ook onze Privacy Statement op onze website. Gebruik een sterk wachtwoord voor uw account en geef uw wachtwoord nooit aan anderen. U bent zelf verantwoordelijk voor eventueel misbruik van uw account (bijvoorbeeld: als een ander met uw wachtwoord een bestelling bij ons plaatst).
 
Artikel 3 - Betalingen
 
De (totale) prijs van de producten staat in onze webshop aangegeven. U kunt in onze webshop betalen met Sissow. De verzendkosten komen voor uw rekening.
 
Artikel 4 - Leveringen
 
Wij leveren uw product af op het adres dat u bij de bestelling hebt opgegeven. U kunt het adres niet meer wijzigen als wij het pakket al hebben verzonden. postNL DHL verzorgt de distributie. Wanneer het pakket is verzonden, krijgt u van ons een track & trace code, waarmee u de bestelling kunt volgen. Wij doen ons best om de bestelling zo snel mogelijk te leveren. Als de bestelling vertraagd is, stellen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte. We garanderen dat u de bestelling uiterlijk 30 dagen na bevestiging van de bestelling zal ontvangen. Lukt dit onverhoopt niet, dan kunt u ons verzoeken om (a) het bedrag dat u voor het product betaald hebt meteen terug te storten, of (b) een vervangend product (van gelijke waarde) te sturen.
 
Artikel 5 - Retour
 
U mag het product altijd binnen 14 dagen dagen, nadat u het hebt ontvangen, terugsturen (het product moet nog verzegeld zijn). Dit kunt u doen met het retourformulier of door een e-mail te sturen naar info@salontijdloos.nl. Nadat u van ons een bevestiging hebt ontvangen, moet u het product binnen 14 dagen opsturen. Als wij het product hebben ontvangen, storten wij binnen 14 dagen dagen het volledige aankoopbedrag terug . De kosten voor de retourzending komen voor uw rekening. Tijdens de termijn die u heeft om te bedenken of u het product wilt houden, moet u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U mag het product alleen uitpakken en gebruiken voor zover dat nodig is om te bepalen of u het product wilt houden.
 
Artikel 6 - Garantie
 
Als het product bij normaal gebruik en binnen de garantietermijn kapot gaat, heeft u recht op een vervangend product. Het defecte product moet u dan naar ons sturen in de originele verpakking. De verzendkosten zijn voor uw rekening.
 
Artikel 7 - Aansprakelijkheid
 
Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt is door gebruik van een product. Dit geldt niet als die schade is ontstaan door onze opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid. Uw recht op schadevergoeding zal in ieder geval maximaal het bedrag zijn van het bestelde en betaalde product.
 
Artikel 8 - Intellectuele eigendomsrechten
 
Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals: auteursrechten, beeldmerken, woordmerken) op onze teksten, foto's, beelden en andere materialen, zijn ons eigendom (of hebben wij in beheer met toestemming van de rechthebbende). Uw gebruik mag hier geen inbreuk op maken.
 
Artikel 9 - Klachtenregeling
 
Als u een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst, horen wij dat graag. Stuur uw klacht dan zo snel mogelijk (en zo volledig mogelijk omschreven) naar info@salontijdloos.nl. Wij zullen uw klacht zo snel mogelijk afhandelen, uiterlijk binnen 3 werkdagen dagen nadat we uw klacht hebben ontvangen. Als het langer duurt om de klacht af te wikkelen, ontvangt u binnen 48 uur dagen een bevestiging van uw klacht en laten we weten wanneer we een inhoudelijk antwoord verwachten. Als we de klacht niet onderling kunnen oplossen, ontstaat er een geschil dat valt onder de geschillenregeling.
 
Artikel 10 - Geschillenregeling
 
Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten die wij met u sluiten is het Nederlands recht van toepassing. In het geval van een geschil is de rechter te Limburg bevoegd.
 
 

 

Ik wil een afspraak maken